Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

przytuljeza
Dobrze mieć takich ludzi, z którymi możesz wszystko.
Reposted fromonelovee onelovee viayourheartbeat yourheartbeat
przytuljeza
Strach próbuje cię paraliżować, ale kiedy robisz rzeczy, których się boisz, osiągasz cele ze świadomością, że wspinasz się na swój życiowy Mount Everest.
— Rachel Van Dyken
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayourheartbeat yourheartbeat

February 17 2017

8199 6c6d 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaparachute parachute
przytuljeza
To takie smutne, wszystko takie smutne; przeżywamy nasze życie jak idioci; a potem umieramy.
— Charles Bukowski, Najpiękniejsza dziewczyna w mieście
Reposted frommaliwa maliwa viaparachute parachute
przytuljeza
przytuljeza
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
przytuljeza
życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaparachute parachute
przytuljeza
4625 a9ef
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaparachute parachute

February 16 2017

przytuljeza
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaparachute parachute
przytuljeza
1886 8594 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaparachute parachute
przytuljeza
1864 0ac7 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaparachute parachute
przytuljeza
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr viaparachute parachute
przytuljeza
0752 fa9d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaparachute parachute

March 02 2014

przytuljeza
1853 83c9
winter.
Reposted fromtenderoni tenderoni vialikeyou likeyou
przytuljeza
2323 b17a
Reposted fromlikewaterfall likewaterfall vialikeyou likeyou
przytuljeza
6181 7229 500
Reposted fromfugitka fugitka vialikeyou likeyou
Breakfast | via Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit vialikeyou likeyou
przytuljeza
2445 f96a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialikeyou likeyou
przytuljeza
5663 828b 500
Reposted frombanshe banshe vialikeyou likeyou
przytuljeza
2562 4e65 500
Reposted fromprussic-acid prussic-acid vialikeyou likeyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl