Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

przytuljeza
przytuljeza
1360 b49b 500
Reposted fromschiza schiza viaczekoladowamamba czekoladowamamba
przytuljeza
Nie boję się obcych.
Bardziej od nieznajomych
przerażają mnie bliscy,
których oczu nie poznaję...."
przytuljeza
Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
— Joseph Conrad
przytuljeza
przytuljeza
7086 bd98
Reposted fromxawery xawery viaczekoladowamamba czekoladowamamba
przytuljeza
8792 f184
Reposted fromxawery xawery viaczekoladowamamba czekoladowamamba
przytuljeza
- A spierdalaj.
- No ale wyrażaj się!
- Proszę spierdalać.
— kulturalnie
przytuljeza
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
przytuljeza
Nigdy nie łam nikomu serca, ma je tylko jedno. Połam mu kości. Ma ich 206. 
przytuljeza
Może brakować mi słów, ale nie własnego zdania.
przytuljeza
Nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie. 
— żulczyk
przytuljeza

Gdyby człowiek wiedział, że się wyjebie, to by sobie usiadł.

przytuljeza
przytuljeza
Liczba niedojrzałych mężczyzn przyjmuje charakter epidemii.
— Z. Lew-Starowicz
przytuljeza

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
przytuljeza
Jestem tak pusty, że można wybudować w moim wnętrzu jedną katedrę gotycką, dwa domy towarowe, teatr, boisko, zajezdnię tramwajową.
— T. Różewicz
przytuljeza
Nie mam już siły żebrać o Twoją uwagę.
— moje
przytuljeza
Nie pokazuj ludziom, że na czymś Ci zależy,bo dajesz im wtedy broń do ręki.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl