Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

przytuljeza
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
przytuljeza
Nie byłam sobą przez kilka miesięcy, ale nikt nawet tego nie zauważył.
— wieczornie
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
przytuljeza
2677 8461
Reposted fromkrzysk krzysk viamefir mefir
przytuljeza
me: sad because I’m not productive me: not productive because I’m sad
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamefir mefir
przytuljeza
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamefir mefir
przytuljeza
Miałam sen z którego nie chciałam się obudzić, i się kurwa obudziłam.
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn viamefir mefir
przytuljeza
Nie wiedziałam, że to miłość. Potem poczułam jak mnie obejmujesz. Co miałam zrobić? Poddałam się.
— Ain't nobody
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viamefir mefir
przytuljeza
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viamefir mefir
przytuljeza
4170 da4e 500
Reposted fromkaiee kaiee viamefir mefir
przytuljeza
Miłość nie polegała na byciu z kimś jedynie w słonecznych dniach. Oznaczała trwanie przy tym kimś nawet w burzowe noce.
— Brittainy C. Cherry - "Woda, która niesie ciszę"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamefir mefir
przytuljeza
Zawsze wyglądaj tak jakbyś miała spotkać miłość swojego życia albo najgorszego wroga.
— Coco Chanel
Reposted fromwaflova waflova viayourheartbeat yourheartbeat
przytuljeza

Im dłużej żyję

Tym częściej

Odpowiadam nie wiem

Na proste pytania.

— Mirosław Welz
przytuljeza
8481 7945
przytuljeza

Kiedy osoba, którą kochasz, milczy, jest to najsilniejszy rodzaj bólu jaki ktokolwiek może Ci zadać. O tej sile świadczy chociażby fakt, że nie masz możliwości obrony - musisz po prostu czuć i pomału w tym bólu umierać.

  — inanutshell.soup.
  Reposted frominanutshell inanutshell viaparachute parachute
  przytuljeza
  przytuljeza
  1360 b49b 500
  Reposted fromschiza schiza viaczekoladowamamba czekoladowamamba
  przytuljeza
  Nie boję się obcych.
  Bardziej od nieznajomych
  przerażają mnie bliscy,
  których oczu nie poznaję...."
  przytuljeza
  Ta cisza nie miała nic wspólnego ze spokojem.
  — Joseph Conrad
  przytuljeza
  Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
  Could not load more posts
  Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
  Just a second, loading more posts...
  You've reached the end.

  Don't be the product, buy the product!

  Schweinderl