Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2017

przytuljeza
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate viawarkocz warkocz
przytuljeza
Miała w głowie zupełny chaos. Tak jakby ktoś wziął jej czaszkę w dłonie i bardzo mocno nią potrząsnął, powodując krwawy karambol myśli i przeczuć.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
przytuljeza

Przyzwyczajasz się do człowieka, a on co? Wysiada na następnym przystanku.

— Piotr C. "Brud"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viawarkocz warkocz
przytuljeza
Czemu tak zależy Ci na ludziach, którym nie zależy?
— Michałło Tumblerro
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz
przytuljeza
5839 9fc6
Funny
Reposted fromsfeter sfeter viawarkocz warkocz
przytuljeza
Rozpadające się iluzje boleśnie ranią.
— Anthony de Mello
Reposted frometer eter viawarkocz warkocz
przytuljeza
Największe kłamstwa kobiet:
nr 8: Wcale nie przejmuje się, że nie odzywa się do mnie.
— extract
Reposted fromextract extract viawarkocz warkocz
przytuljeza
Tylko ja mogę tęsknić za kimś, kogo praktycznie nie znam.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viawarkocz warkocz
przytuljeza
To jesień. Dźwięki za oknem są wyraźniejsze, o dwudziestej jest ciemno, sama bluza nie wystarcza, a mnie jest tak bezmiernie smutno. I stopy mi marzną. Herbata szybciej stygnie. Cera blednie. Wieczorne piwo na ławce mrozi w dłoń.  -m.basak
Reposted frommarcinmarcin marcinmarcin viawarkocz warkocz

//01.09.2017

sztambuch:

pytam siebie

czy czasami
o mnie myślisz

czy ty w ogóle
pamiętasz 
że istnieje ktoś taki
jak ja

i im częściej
te pytania krążą
w moich myślach

tym bardziej
nie chcę znać na nie
odpowiedzi

m.m

Reposted fromsoplica soplica viawarkocz warkocz
przytuljeza
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viawarkocz warkocz
przytuljeza
A dokładnie które fakty z mojej biografii pozwoliły ci wpaść na pomysł, że jestem miłą osobą?
— Ilona Andrews – Magia kąsa
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawarkocz warkocz
przytuljeza
Skąd będziemy wiedzieć, jeśli nie spróbujemy ?
— Yellowcard
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viawarkocz warkocz
2476 e713
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viameovv meovv
przytuljeza
1867 e76a 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling vialikeyou likeyou
przytuljeza
2949 b00d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialikeyou likeyou
przytuljeza
7201 2651
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku vialikeyou likeyou
przytuljeza
1929 f4a5
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialikeyou likeyou
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viayourheartbeat yourheartbeat
przytuljeza
Mówić można z każdym – rozmawiać bardzo mało z kim.
— Feliks Chwalibóg
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl